เว็บสล็อต SANDS CHINA ประกาศเสนอขายธนบัตรรุ่นไม่มีหลักประกัน

เว็บสล็อต SANDS CHINA ประกาศเสนอขายธนบัตรรุ่นไม่มีหลักประกัน

เว็บสล็อต ลาสเวกัส, 8 ก.ย. 2564 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Las Vegas Sands Corp. (NYSE:  LVS ) ประกาศว่า Sands China Ltd. (“Sands China”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ตั้งใจที่จะเสนอผู้อาวุโสในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บันทึกย่อที่ไม่มีหลักประกัน จำนวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ของการเสนอขายจะถูกกำหนด ณ เวลาที่ทำการกำหนดราคา

แซนด์ส ไชน่า ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายและเงินสด

ในมือเพื่อไถ่ถอนเงินต้นที่ค้างชำระเต็มจำนวน 1.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.600% ตั๋วเงินอาวุโสที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ดอกเบี้ยค้างรับใดๆ และเบี้ยประกันภัยเสริมที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้อาวุโสลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

หมายเหตุไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และอาจเสนอขายให้กับนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้น (ตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 37 ของ กฎเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง จำกัด (“กฎการจดทะเบียนในฮ่องกง”) ที่เป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตามหลักเกณฑ์ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) และ/หรือบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันนอกสหรัฐอเมริกา ( ตามระเบียบ S ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์) จะไม่มีการเสนอหรือขายบันทึกย่อให้กับประชาชนในฮ่องกงและจะไม่มีบันทึกย่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่กำหนดไว้ในกฎรายการฮ่องกง) ของ Sands จีน.

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

แซนด์ส ไชน่า เสนอที่จะขอจดทะเบียนบันทึกย่อในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 และได้รับจดหมายคุณสมบัติจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงสำหรับการรับบันทึกย่อดังกล่าว การรับธนบัตรเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงไม่ถือเป็นเครื่องบ่งชี้คุณธรรมของ Sands China หรือธนบัตร

เนื่องจากไม่มีข้อตกลงผูกมัดเกี่ยวกับการเสนอบันทึกย่อที่เสนอ ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ การเสนอบันทึกย่อที่เสนออาจมีหรือไม่มีก็ได้ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของ Las Vegas Sands Corp. และ Sands China ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของ Las Vegas Sands Corp. และ Sands China เว็บสล็อต